Kære besøgende, borgere og naboer.

Hvad betyder det at “være naboer”? I den offentlige diskurs fremstilles naboskab nogle gange som en ukompliceret tilstand af samliv og hjælpsomhed. Kun positive følelser. Er vi gode naboer? Mange af os har mange flere onlinevenner rundt omkring på jorden end naboer, vi kender fra vores direkte omgivelser. Har du tillid til dine naboer? Har du tid til dem? Hjælper du dem? Kender du dem overhovedet? I den nuværende europæiske situation har vi lært noget nyt om naboer. Nogle siger, at Ukraine er vores naboland, en del af en europæisk familie, og at ukrainske flygtninge derfor burde blive modtaget på en anden måde end flygtninge fra andre lænder. Er det den måde, vi ønsker at forstå naboskab på? Kan vi vælge vores naboer? Lad os tale om det!

Med Tårnby Park Performance Festival inviterer vi dig til at agere som naboer, til at blive naboer. Det er en invitation til at møde mennesker og kunstværker, som du ikke har mødt før. Vi inviterer dig til at tilbringe tid sammen med kunstnere, der tilbringer meget tid i dit nabolag i de følgende dage. Proletar Teater tilbringer 80 timer i parken. Forestillingen “Here and now, extended” inviterer dig til at tilbringe en hel nat i Fælleshuset – i en tilstand mellem ”lucid dreaming” og hyper-vågenhed. Naboskab har med tid at gøre, på flere måder – det tager f ex tid at lære hinanden at kende.

Derfor tilbringer Tårnby Park Studio tid i Tårnbyparken. Det er vores tredje år her, hvor vi langsomt lærer jer at kende. Festivalen varer i fem dage. Vi har omkring tredive arrangementer. Nogle arrangementer finder sted mere end én gang. Vi inviterer dig til at deltage i denne variation og rigdom.

Mange unge kunstnere deltager i festivalen – nogle af dem er lige ved at afslutte deres uddannelse. Mange naboer deltager også! I filmen “Tårnby får besøg” kan du opleve en E.T.-dukke på besøg i Tårnby, dens politikere og dine naboer! Udstillingen “Hvem bor i nabolaget” præsenterer hærveteraner, der bor i Tårnby. Workshoppen “Talende hjelme” giver dine børn fem dage med leg med materialer og med hinanden.

Kom, vær nysgerrig! Tjek programmet ud! Du kommer til at finde noget for dig.

Med venlig hilsen

Andreas Liebmann, Marie Skjøtt Thorup & Tanya Montan Rydell

Tårnby Park Performance Festival